fbpx
山野影片山野資訊行山裝備

行山杖用唔用手帶?歐美睇法大不同!

唔講唔知,原來喺行山杖上面嗰條手帶,應唔應該穿上手,係有非常兩極嘅睇法!立即聽下經常到外國登山同深造嘅保捷行老闆 Whelan 講唔同地方嘅睇法。

個人嚟講係傾向用手帶,因為唔駛下下比力去握實支行山杖,不過聽完Whelan講解,下次穿手帶時大家都要小心啲。