fbpx
山野資訊

行山需要咩體力? (上) – 心肺耐力

帶山藝課的負重旅程時,會見到有啲學員明明係個Body好Fit,但係一上斜就開始溜後,佢自己都好奇怪明明都有做下Gym點解今次會咁失威? 其實想行山行得輕鬆,又或者能夠行遠啲,針對性操練之前就要先了解下行山有點樣嘅體力要求。今次先為大家介紹心肺耐力。

行山就是心肺耐力+ 肌力的表現

★心肺耐力簡介

心肺功能強、血含氧高,那麼心肺耐力就更強,為身體帶來的動力就更大。簡單來說,心肺耐力強就可以頭也不回一口氣爆上幾坐大山,當要登陡峭的山,肌肉所需的氧氣亦會隨之增加,如果有足夠的心肺耐力支持也能輕易應付。

★最大氧氣攝取量(VO2 Max)至關重要

行山時的燃料(即氧氣)的消耗,其實可以量化成以時間為單位計算測量氧氣的輸送量,與使用效率並稱之為最大氧氣攝取量(Maximum Oxygen Uptake)或是VO2 max。以每分鐘的氧氣消耗量來表示。現時有不少高階的運動型手錶都能夠測量VO2 max數據。用以得知當你訓練越多越強時,使致最大氧氣攝取量隨之增加的參考數字。

★心肺耐力隨年齡下降

有數據顯示人類的心肺耐力會在20歳時達到高峰,之後每加十歳心肺耐力下降5-10%。以一個無做開運動20歳的亞洲男子作例子,最大氧氣消耗為每公斤體重40ml/分鐘,50歳時就會下降大約15%至34ml/分鐘。當然你一定有見過啲伯伯婆婆眨下眼就行到去對面山,咁好可能係佢地操山嘅質同量都好高啦,就好似好多超級毅行者都年近50,而且係40歲先開始玩,一樣開始時一樣係「行」唔到,但就好似廣告咁講,有適當並持之以恆的訓練都有機會能夠逆轉「肌」齡。

但如果不考慮參加者背景因數,咁年齡對於登山目標旅程策劃的確會有所影響。而假若登山目標超過自己年齡所負荷或者同行者比自己年輕,咁就需要調節時間以補償體力下降。

延伸閱讀: 行山需要咩體力? (下) – 肌肉力量 (不日刊出)